vergoedingen

Persoonsgebonden budget

Onze diensten kunnen worden vergoed vanuit een persoonsgeboden budget (PGB). Hierbij krijgt u een aantal uren of een geldbedrag toegekend waarmee u zelf begeleiding kunt inkopen.

Heeft u al een PGB? Dan kunnen wij meteen beginnen met onze begeleiding!

Heeft u nog geen PGB, maar denkt u hiervoor wel in aanmerking te komen? Dan kunt u deze aanvragen bij de gemeente. Meer informatie kunt u vinden op de website van de SVB.

Particulier

In sommige gevallen kunt u of wilt u onze diensten niet financieren vanuit het PGB. In dit geval is het ook mogelijk om deze diensten (voor een deel) particulier te financieren.

Neem contact op met Equiplan voor meer informatie over de tarieven.