korte coaching

Hiervoor biedt Equiplan coaching aan. Coaching die ook wordt aangeboden naast het paard.

Korte coaching

Tijdens het ‘Anders leren met paarden’ traject kunnen we erachter komen dat een kind extra coaching nodig heeft, bijvoorbeeld om een specifieke hulpvraag aan te pakken waarbij het noodzakelijk is op korte termijn essentiële veranderingen teweeg te brengen. Of ouder(s) / verzorger(s) hebben behoefte aan handvatten om op de juiste wijze hun kind te begeleiden.

Hiervoor biedt Equiplan coaching aan. Coaching die ook wordt aangeboden naast het paard.

coaching

executieve functies

Veel kinderen met faalangst of gedragsproblemen hebben beperkingen in de executieve functies. Deze functies zorgen voor efficiënt, sociaal en doelgericht gedrag. Ze zorgen ervoor dat je dingen goed kunt uitvoeren zoals het opstarten en het volhouden van een taak. Maar ze houden ook de emoties in controle. Door middel van coaching worden de executieve functies verbetert, ze zijn namelijk te ontwikkelen. 

coaching

specifieke hulpvraag

Ook wanneer er geen ‘Anders leren met paarden’ traject wordt doorlopen is de Equiplan coaching op maat in te zetten voor kinderen en hun gezin. Naast het werken aan de executieve functies, kan er worden gewerkt aan een specifieke hulpvraag waarbij het doel is om op korte termijn essentiële veranderingen teweeg te brengen. Veel voorkomende thema’s zijn: het vergroten van zelfvertrouwen en/of de weerbaarheid, het leren stellen van grenzen en keuzes kunnen maken.

coaching

ouders

Coaching is er ook voor ouder(s) / verzorger(s). Een goede relatie tussen ouders en kinderen is van wezenlijk belang voor een goede ontwikkeling van het kind. Soms blijken kinderen ook pas weer in beweging te komen wanneer er balans en rust is binnen de verhoudingen thuis. In dit geval wordt niet alleen het kind, maar ook de ouder(s) / verzorger(s) begeleid. Met behulp van concrete adviezen en met de leerdoelen van het kind in het achterhoofd, wordt er een plan opgesteld met als doel dat uiteindelijk de ouder(s) / verzorger(s) het kind zo goed mogelijk kunnen begeleiden.