coaching

anders leren met paarden

‘Anders leren met paarden’ is een bewezen succesvolle methode waarbij kinderen (vanaf groep 4) worden gecoacht en de coach hiervoor de hulp inschakelt van paarden en/of pony’s. Het doel is de kinderen laten ontdekken dat ze wel degelijk kunnen leren, maar dat ze simpelweg een andere leerwijze hebben dan de meeste van hun klasgenoten.

 

korte coaching

Tijdens het ‘Anders leren met paarden’ traject kunnen we erachter komen dat een kind extra coaching nodig heeft, bijvoorbeeld om een specifieke hulpvraag aan te pakken waarbij het noodzakelijk is op korte termijn essentiële veranderingen teweeg te brengen. Of ouder(s) / verzorger(s) hebben behoefte aan handvatten om op de juiste wijze hun kind te begeleiden.

langdurig support

Steeds meer kinderen hebben een grote behoefte aan structuur in hun leven. De persoonlijke begeleiding van Equiplan is erop gericht om deze, veelal kwetsbare, kinderen gedurende een langere periode te begeleiden zodat zij uiteindelijk zelf structuur kunnen brengen. Met als resultaat een kind dat zelfstandiger en sterker in het leven te staat.