Anders leren met paarden

‘Anders leren met paarden’ is teamwork. Alleen redt de Equiplan coach het niet. Met samenwerking behalen we uiteindelijk het beste resultaat voor het kind. We zijn een team en dat is de basis van onze werkwijze.

Anders leren met paarden

‘Anders leren met paarden’ is een bewezen succesvolle methode waarbij kinderen (vanaf groep 4) worden gecoacht en de coach hiervoor de hulp inschakelt van paarden en/of pony’s. Het doel is de kinderen laten ontdekken dat ze wel degelijk kunnen leren, maar dat ze simpelweg een andere leerwijze hebben dan de meeste van hun klasgenoten.

Door op een interactieve wijze met de lesstof aan de slag te gaan, wordt deze beter begrepen en blijft het geleerde langer hangen. Hierdoor verbeteren de schoolresultaten significant, wordt het zelfvertrouwen flink vergroot en komt bovendien het plezier van het naar school gaan terug.

de methode

‘Anders leren met paarden’ sluit aan bij de visuele en actieve belevingswereld van kinderen. De kracht en daarmee het succes van de methode komt voort uit de combinatie van cognitieve (het opnemen van lesstof) en sociaal-emotionele coaching.

Elk traject start uiteraard met een uitgebreide kennismaking en bijbehorende intake. We nemen de tijd om te onderzoeken wat er aan de hand is, waar dingen mislopen, welke doelen er zijn en hoe we die gaan behalen. Om uiteindelijk te komen tot een persoonlijk stappenplan, op maat gemaakt voor het kind.

De sessies die onderdeel zijn van het ‘Anders leren met paarden’ traject hebben altijd een vaste opbouw van 6 fasen die we stap voor stap en in een eigen tempo doorlopen. Zo ontstaat er voor het kind een veilige en voorspelbare leeromgeving. Elke keer opnieuw.
Na elke sessie is er een korte check bij zowel het kind als de ouder(s) / verzorger(s) over de voortgang, zodat er eventueel bijgestuurd kan worden.

fase 1

introductie

Elke sessie start met een moment van bijpraten, waarbij gebruik wordt gemaakt van een gevoelsmeter die meet in hoeverre er stress wordt ervaren. Leren kun je immers pas als er geen stress is.

fase 2

instructie

We stappen over naar de leerstof die wordt aangeboden met behulp van een korte, visuele instructie. Het kind ontvangt hierbij een totaaloverzicht op papier, de topdownkaart, en vanuit dit overzicht zoomen we vervolgens in op de afzonderlijk onderdelen.

Voor kinderen die moeite hebben met focussen kunnen fase 2 en fase 3 gecombineerd worden.
We gaan dan direct in beweging en de uitleg volgt tijdens het doen.

fase 3

voorbereiding

Worden er tijdens de sessie materialen gebruikt ter ondersteuning, dan worden deze samen klaargezet en in de paddock opgebouwd. De topdownkaart is gebouwd met kleurige materialen. Op deze wijze worden de spelling- en rekenregels gevisualiseerd, zodat het kind zich er een beeld bij kan vormen.

Hierna gaan we naar de stallen en wordt het paard gehaald, gepoetst en opgetuigd. Paard en kind maken (weer) kennis met elkaar. 

fase 4

warming-up

Het kind laat het paard de opgestelde materialen zien, om gelijktijdig te starten met ‘braingym’ oefeningen. Hierbij leert hij of zijn de linker- en rechterhersenhelft goed met elkaar te laten communiceren. Ondertussen ontspant het kind in aanwezigheid van het paard door er op te zitten of naast te staan.

fase 5

lesstof

Gedurende de beweging die er is, zowel op als naast het paard, wordt de lesstof gevisualiseerd aangeboden.

fase 6

afronding

Aan het einde van de les wordt het paard weer terug gebracht en alle gebruikte materialen weer opgeruimd. Het kind krijgt oefenbladen en oefenmaterialen mee voor thuis, waarbij rekening wordt gehouden met de haalbaarheid voor zowel het kind als de ouder(s) / verzorger(s).

TEAMWORK

‘Anders leren met paarden’ is teamwork. Alleen redt de Equiplan coach het niet. Met samenwerking behalen we uiteindelijk het beste resultaat voor het kind. We zijn een team en dat is de basis van onze werkwijze. Het team bestaat uit een coach, het paard, de ouder(s)/ verzorger(s), school en natuurlijk het kind.

Na afloop van elke sessie wordt er een rapportage gemaakt over de vorderingen en over het huiswerk. Thuis oefenen is ontzettend belangrijk. Herhaling zorgt ervoor dat de leerstof beter blijft hangen. Zeker voor kinderen die niet op de reguliere wijze leren.

‘Anders leren met paarden’ is geen bijles waar een kind één keer per week mee bezig is. Regelmatig thuis oefenen samen de ouders is een cruciale voorwaarde om het traject te laten slagen. Hiervoor zijn speciale oefenbladen ontwikkeld die mee naar huis genomen mogen worden. Zowel het kind als de ouder(s)/ verzorger(s) worden hierin begeleid.

Daarnaast speelt ook de school een rol. Na toestemming van ouder(s) / verzorger(s) wordt zo snel mogelijk opgenomen met leerkracht van het kind. De juf of meester weet immers als geen ander hoe een kind zich in de klas manifesteert, hoe het kind op school in zijn/haar vel zit en waar de grootste pijnpunten zitten. Hiervoor is een aparte vragenlijst opgesteld waarmee er een beeld kan worden geschetst van de schoolontwikkeling.

MODULES

Een ander onderdeel van de samenwerking is de keuze van het persoonlijke pakket. Wat heeft het kind precies nodig is de vraag. De inhoud van het pakket kan variëren van een losse module tot een langer traject van meerdere modules. Naast de behoeftes van het kind, draait het bij deze keuze ook om het tempo dat het kind aan kan.

De te kiezen modules zijn: werkwoordspelling, spelling (inclusief lezen), klokkijken (analoog), klokkijken (digitaal), mindset, tafels, ruimtelijke oriëntatie en rekenen (optellen/aftrekken).

‘Anders leren met paarden’ is geen vervanging voor bijvoorbeeld een dyslexiebehandeling of andere hulplessen of therapieën. Het kan dus gebeuren dat het kind van verschillende begeleiders de opdracht krijgt om thuis met oefenstof aan de slag te gaan. Goed overleg is van belang om te voorkomen dat de belasting hierdoor voor het kind te zwaar wordt. Bovendien kan er verwarring bij het kind ontstaan wanneer de verschillende behandelaars andere termen gebruiken, terwijl ze hetzelfde bedoelen. 

NB. Een ‘Anders leren met paarden’ paard is een rustig paard met een bomproof karakter. Het is dus niet nodig om ervaring met paarden te hebben. Je hoeft niet van paarden te houden, een paard is namelijk hoe dan ook dol op wie dan ook.